KOMPAS VEILIGHEIDSGROEP OVER ONS
Zoeken

OVER ONS


Over ons
Onderscheidend
Kwaliteit
Milieubeleidsverklaring

Over ons


Kompas Veiligheidsgroep verzorgt de complete BHV organisatie voor bedrijven. Of het nu gaat om opleidingen, consultancy of veiligheidsproducten.

Jaarlijks leidt Kompas Veiligheidsgroep ruim 45.000 cursisten op tot bedrijfshulpverlener. Daarnaast stelt Kompas Veiligheidsgroep veiligheidsrapportages op voor diverse bedrijven en verzorgt veiligheidstrainingen. Ook op het gebied van controles, onderhoud en leveringen van alle brandbestrijdings- en BHV materialen bent u bij Kompas Veiligheidsgroep aan het juiste adres.

Sinds de oprichting in 2006 is Kompas Veiligheidsgroep uitgegroeid tot een bedrijf met circa 40 enthousiaste medewerkers die zowel vanuit het kantoor in Nijmegen als op locatie werken.

Kompas Veiligheidsgroep is ook over de landsgrenzen actief. Onder de naam Kompas Safety BVBA is een eigen vestiging gestart in Sint Niklaas, België.
Naar boven

Onderscheidend


Wij zoeken onderscheid in dienstverlening op maat. Wij zijn landelijk georganiseerd en staan open voor uitdagingen. Kompas Veiligheidsgroep is ISO 9001 CERTIKED gecertificeerd waarmee wij aan de hoogste standaard voldoen als het gaat om een kwaliteitszorgsysteem voor opleidingsinstituten.

Kompas Veiligheidsgroep is innovatief als het gaat om cursussen. Kompas Veiligheidsgroep was het eerste instituut dat in Nederland kwam met de eendaagse basiscursus BHV en de halfdaagse herhalingscursus.

En natuurlijk blijven we bezig om nieuwe cursussen te ontwikkelen of om te voldoen aan specifieke wensen van onze relaties.
Naar boven

Kwaliteit


Kompas Veiligheidsgroep is sinds 11 oktober 2009 officieel ISO 9001 CERTIKED geceritificeerd. CERTIKED is speciaal gericht op de ISO 9001 certificering van opleidingsinstituten.

CERTIKED
"Wij hebben bewust gekozen voor deze vorm van ISO certificering. CERTIKED heeft een duidelijke meerwaarde voor opleidingsinstituten. Hierdoor worden ook alle zaken zoals deze bij een opleidingsinstituut van belang zijn doorgelicht, bijvoorbeeld: lesplannen, bevoegdheden, diploma's, etc. Hier hechten wij echt waarde aan".

ECABO
Kompas Veiligheidsgroep is een ECABO erkend leerbedrijf. Studenten kunnen zich op financieel en commercieel gebied ontwikkelen tot niveau 2, 3 en 4 van het middelbaar onderwijs. Kompas Veiligheidsgroep geeft studenten daar alle ruimte toe!
Naar boven

Milieubeleidsverklaring


Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de BHV branche als vanuit de relaties waar Kompas Veiligheidsgroep mee werkt. Ook Kompas Veiligheidsgroep kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen Kompas Veiligheidsgroep op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van Kompas Veiligheidsgroep en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

Kompas Veiligheidsgroep streeft de volgende doelstellingen na:
- Voldoen aan milieuwet- en regelgeving;
- Opname van de zorg van het milieu als een voorwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering;
- Uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg;
- Voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van Kompas Veiligheidsgroep.

Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:

- De productie van drukwerk, zoveel als mogelijk wordt vervangen door digitale mailings;
- De voorlichting aan de relaties;
- De samenstellingen van opleidingsarrangementen;
- De aankoop van voertuigen.

Om deze doelstellingen te bereiken zal Kompas Veiligheidsgroep zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieueffecten van de producten en diensten van Kompas Veiligheidsgroep te verminderen, zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

Interne milieuzorg
De doelstellingen op het gebied van interne milieuzorg luiden als volgt:

- Het stimuleren van het personeel om minder autokilometers te maken d.m.v. introductie van een fietsplan;
- Door een landelijke verspreiding van docenten zullen de reistijden worden beperkt;
- Het invoeren van een systeem om papier te scheiden;
- Het reduceren van afval door gebruik te maken van servies in plaats van plastic artikelen;
- Het reduceren van de gebruikte hoeveelheid energie door middel van het stapsgewijs vervangen van verouderde apparaten door nieuwe, moderne apparaten met energiebesparende functies.


Directie Kompas Veiligheidsgroep BV
Ton Plönes, Ronald Vink
Naar boven

DIRECT INSCHRIJVEN
Schrijf u hier direct in voor één van onze basis- of herhalingscursussen op diverse locaties.
INLOGGEN
Log hier in, u heeft wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
ONZE CERTIFICERINGEN
ISO 9001:2008