KOMPAS VEILIGHEIDSGROEP OVER ONS
Zoeken

OVER ONS


WIE ZIJN WE
ONDERSCHEIDEND
VISIE
KWALITEIT
MILIEUBELEIDSVERKLARING

WIE ZIJN WE


De Kompas Veiligheidsgroep is sinds 2006 gevestigd in Nijmegen en betrekt een kantoorpand van ruim 450 m2 op het bedrijventerrein Kerkenbos.

Wij bieden met veertig medewerkers een compleet assortiment aan diensten en producten. Van RI&E tot BHV en van Overvaltraining tot het adviseren van gemeenten met betrekking tot agressie.

Wij geven voor alle individuele BHV'ers instructie op 26 locaties in Nederland. Ook grote retailorganisaties maken gebruik van deze mogelijkheid om zoveel mogelijk te besparen op de reiskosten. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om de opleidingen bij u op het bedrijf te verzorgen.

De Kompas Veiligheidsgroep regelt alles en zorgt er zelfs voor dat u een herinnering krijgt wanneer uw certificaat afloopt of helpen u aan de telefoon verder met uw vragen.

Dit doen wij met collega's die zich zeer betrokken voelen bij de Kompas Veiligheidsgroep.
Iets waar wij enorm trots op zijn.


Naar boven

ONDERSCHEIDEND


Wij zoeken onderscheid in dienstverlening op maat. Wij zijn landelijk georganiseerd en staan open voor uitdagingen. Kompas Veiligheidsgroep is ISO 9001 CERTIKED gecertificeerd waarmee wij aan de hoogste standaard voldoen als het gaat om een kwaliteitszorgsysteem voor opleidingsinstituten.

Ook zijn wij CEDEO gecertificeerd en waarderen onze relaties ons met een 9.5 gemiddeld. De Kompas Veiligheidsgroep kent drie pijlers te weten opleidingen, consultancy en veiligheidsproducten.

De Kompas Veiligheidsgroep is innovatief als het gaat om cursussen. De Kompas Veiligheidsgroep was het eerste instituut dat in Nederland kwam met de eendaagse basiscursus BHV en de halfdaagse herhalingscursus.

En natuurlijk blijven we bezig om nieuwe cursussen te ontwikkelen of om te voldoen aan specifieke wensen van onze relaties.
Naar boven

VISIE


" I have a dream......"( zijn de belangrijke visionaire woorden van Martin Luther King)

en zo denken wij er ook over!

De bedrijfshulpverlening is geen luxeproduct. Niemand zit te wachten op dure en onnodige procedures en opleidingen. Geen moeilijke communicatiekanalen, geen overbodige externe examens maar snel een cursus kunnen boeken, voor een lage prijs en to-the-point en met een certificaat afsluiten.
Geen dure lesboeken maar een online lesboek die automatisch aangepast wordt wanneer de lesstof veranderd.

De cursus BHV is een must en wordt lang niet door iedereen als zeer aangenaam ervaren. Wij willen toch dat de cursist zich prima vermaakt en toch ook veel geleerd heeft. En als dat kan tegen een minimale prijs dan hebben wij ons doel bereikt.

De Kompas Veiligheidsgroep streeft naar effectief werken en onze overhead laag houden. Hierin slagen we alleen als we volop investeren in ons bedrijf en onze ogen gericht houden op de toekomst en onze doelen nastreven. Durf te dromen!!
Naar boven

KWALITEIT


De Kompas Veiligheidsgroep is sinds 11 oktober 2009 officieel ISO 9001 CERTIKED geceritificeerd. CERTIKED is speciaal gericht op de ISO 9001 certificering van opleidingsinstituten.

CERTIKED
"Wij hebben bewust gekozen voor deze vorm van ISO certificering. CERTIKED heeft een duidelijke meerwaarde voor opleidingsinstituten. Hierdoor worden ook alle zaken zoals deze bij een opleidingsinstituut van belang zijn doorgelicht, bijvoorbeeld: lesplannen, bevoegdheden, diploma's, etc. Hier hechten wij echt waarde aan".

CEDEO
Ook is de Kompas Veiligheidsgroep CEDEO erkend voor zowel de open- als de maatwerkopleidingen. Onze relaties beoordeelden ons bij een extern onderzoek (CEDEO) met een 9.5 gemiddeld.

ECABODe Kompas Veiligheidsgroep is onlangs ook ECABO erkend als leerbedrijf. Studenten kunnen zich bij ons op financieel en commercieel gebied ontwikkelen tot niveau 2, 3 en 4 van het middelbaar onderwijs. Wij geven ze daar alle ruimte toe!
Naar boven

MILIEUBELEIDSVERKLARING


Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de BHV branche als vanuit de relaties waar de Kompas Veiligheidsgroep mee werkt. Ook de Kompas Veiligheidsgroep kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen de Kompas Veiligheidsgroep op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van de Kompas Veiligheidsgroep en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

De Kompas Veiligheidsgroep streeft de volgende doelstellingen na:
- Voldoen aan milieuwet- en regelgeving
- Opname van de zorg van het milieu als een voorwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
- Uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
- Voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van de Kompas Veiligheidsgroep.

Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:

- De productie van drukwerk zoveel als mogelijk wordt vervangen door digitale mailings
- De voorlichting aan de relaties
- De samenstellingen van opleidingsarrangementen
- De aankoop van voertuigen

Om deze doelstellingen te bereiken zal de Kompas Veiligheidsgroep zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieueffecten van de producten en diensten van de Kompas Veiligheidsgroep te verminderen, zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

Interne milieuzorg
De doelstellingen op het gebied van interne milieuzorg luiden als volgt:

- Het stimuleren van het personeel om minder autokilometers te maken d.m.v. introductie van een fietsplan.
- Door een landelijke verspreiding van docenten zullen de reistijden worden beperkt.
- Het invoeren van een systeem om papier te scheiden.
- Het reduceren van afval door gebruik te maken van servies in plaats van plastic artikelen.
- Het reduceren van de gebruikte hoeveelheid energie door middel van het stapsgewijs vervangen van verouderde apparaten door nieuwe, moderne apparaten met energiebesparende functies.


Directie Kompas Veiligheidsgroep BV
Ton Plönes, Ronald Vink
Naar boven

DIRECT INSCHRIJVEN
Schrijf u hier direct in voor één van onze basis- of herhalingscursussen op diverse locaties.
INLOGGEN
Log hier in, u heeft wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
ONZE CERTIFICERINGEN
ISO 9001:2008