Skip to main content

Veiligheid en gezondheid binnen jouw bedrijf

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker voert maatregelen uit die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. Ga jij de rol van preventiemedewerker vervullen? In de cursus preventiemedewerker krijg je de meest actuele richtlijnen en tools om hier invulling aan te geven.

Deze cursus voor jou?

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een preventiemedewerker te hebben. Tot 25 werknemers mag een werkgever deze rol vervullen. Heeft het bedrijf meer dan 25 werknemers? Dan wordt er een deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming aangewezen. Ga jij de rol van preventiemedewerker vervullen? In de preventiemedewerker cursus krijg je de meest actuele richtlijnen en tools om hier invulling aan te geven. Om deel te nemen aan onze preventiemedewerker cursus heb je geen voorkennis nodig. 

Wat is de cursusinhoud?

De preventiemedewerker voert maatregelen uit die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. Onze preventiemedewerker cursus is gericht op het uitvoeren van de drie wettelijke taken:  

  1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E. 
  2. Het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen veiligheidsmaatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. 
  3. Deze veiligheidsmaatregelen (mede) uitvoeren. 

Preventiemedewerker 

  • Functie en taken van de preventiemedewerker 
  • Arbeidsrisico's  
  • Arbowet 
  • Algemene basiskennis RI&E 
  • Basiselementen ergonomie 
  • Werkplekinrichting 
  • Communicatieve vaardigheden 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Wat leer ik op de preventiemedewerker cursus?

  • Benoemen wat de functie en taken van de preventiemedewerker zijn.  
  • Signaleren van arbeidsrisico's in je bedrijf. 
  • Vertalen van relevante regels uit de Arbowet naar je bedrijf. 
  • Toelichten wat de basis is van de RI&E. 

 

Onze preventiemedewerker cursus

De preventiemedewerker cursus verzorgen we op open- en incompany locaties. 

Preventiemedewerker certificaat

Je behaalt het preventiemedewerker certificaat wanneer je deze cursus hebt gevolgd. De instructeur beoordeelt of je bekwaam bent om te handelen als preventiemedewerker. Het certificaat is vijf jaar geldig. Daarna volg je opnieuw een preventiemedewerker cursus om je certificaat te verlengen.  

Heb je een vraag?

Bekijk onze meest gestelde vragen voor meer informatie.

Cursusaanbod

Meest gestelde vragen

Als je de rol van preventiemedewerker gaat vervullen in je bedrijf. De preventiemedewerker cursus is gericht op de veiligheid en gezondheid binnen jouw bedrijf. 

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een preventiemedewerker te hebben. Tot 25 werknemers mag een werkgever deze rol vervullen. Heeft jouw bedrijf meer dan 25 werknemers? Dan wordt er een deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming aangesteld. 

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de preventiemedewerker cursus.   

  • Benoemen wat de functie en taken van de preventiemedewerker zijn.  
  • Signaleren van arbeidsrisico's in je bedrijf. 
  • Vertalen van relevante regels uit de Arbowet naar je bedrijf. 
  • Toelichten wat de basis is van de RI&E. 
  • Motiveren van werknemers door instructie en voorlichting te geven. 

Je behaalt een preventiemedewerker certificaat wanneer je deze cursus hebt gevolgd. De instructeur beoordeelt of je bekwaam bent om te handelen als preventiemedewerker.  

Je preventiemedewerker certificaat staat weergegeven in ‘Mijn Kompas’. Log in op onze website: www.kompasveiligheidsgroep.nl en download je certificaat. 

Het certificaat is vijf jaar geldig. Daarna volg je opnieuw een preventiemedewerker cursus om je certificaat te verlengen. 

Volg je een cursus op een open locatie? Dan verzorgen we koffie of thee en een lunch. Volg je een cursus op een incompany locatie? Dan verzorgt je werkgever de faciliteiten. Nadat je de cursus succesvol hebt afgerond, ontvang je een preventiemedewerker certificaat.  

Let op!

LET OP! De cursussen gaan door. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien.