Skip to main content

Van advies tot uitvoering op maat

Advies

De Arbowet verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening. De manier waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en de maatregelen die zijn getroffen moeten zijn vastgelegd en gecommuniceerd in de onderneming. Het is van belang dat jouw BHV-organisatie in geval van een incident of calamiteit goed functioneert. Een incident of calamiteit heeft vaak rechtstreeks invloed op de continuïteit van de organisatie/bedrijfsvoering.
Het vastleggen van de risico’s en maatregelen gebeurt in een RI&E, BHV plan en ontruimingsplan. Deze plannen vormen de basis voor de BHV organisatie. Kompas kan deze plannen maken voor jouw onderneming en ook de complete BHV organisatie opzetten.

Interne bedrijfshulpverlening is verplicht!

Wanneer een werkgever de bedrijfshulpverlening niet (voldoende) heeft georganiseerd, kan en zal de inspectie SZW een boete opleggen. Zij zal daarbij geen rekening houden hoe groot of klein de organisatie is! Boetes voor het niet regelen van de BHV hebben betrekking op artikel 3, lid 1, paragraaf e, en artikel 15 uit de Arbowet. Op www.zelfinspectie.nl kun je zelf nagaan wat mogelijke boetes kunnen zijn. Om een voorbeeld te geven:

Het ontbreken van een arbobeleid kost je bij het constateren hiervan (de eerste keer) € 3.000. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd wanneer dit de tweede keer is dat dit wordt geconstateerd en verdrievoudigd wanneer het om de 2e herhaling gaat of bij een ernstige overtreding. Wanneer een medewerker hierdoor in het ziekenhuis komt wordt de factor 4 aangehouden en bij het overlijden van deze persoon x 5 gedaan.

Kompas Veiligheidsgroep zorgt voor een veilige werk- en leefomgeving in Nederland.