Skip to main content

BHV plan

BHV plan

Weten de BHV’ers hoe zij een ontruiming moeten organiseren? Of de procedure is bij een beginnende brand? Of wat de alarmeringsprocedure is wanneer er levensreddende eerste handelingen uitgevoerd worden? In een BHV plan staan de taken, verantwoordelijkheden en procedures beschreven die gevolgd moeten worden als er een calamiteit is.

Het BHV plan bestaat uit verschillende onderdelen.

  • Een algemene beschrijving van het bedrijf, bijvoorbeeld: de bedrijfsvoering, omgevingsrisico’s, de BHV organisatie en beschikbare BHV en EHBO materialen, communicatiemiddelen en zichtbaarheid, persoonlijke beschermingsmiddelen van BHV’ers.
  • Een beschrijving van mogelijke calamiteiten en de protocollen voor de bestrijding van deze calamiteiten, inclusief de alarmeringsprocedures. Meestal een apart document: calamiteitenplan.
  • Een beschrijving van de ontruimingsprocedure. Meestal een apart document: ontruimingsplan.

Hoofd BHV cursus

Is de BHV organisatie groot, complex of onoverzichtelijk? Dan wordt er vaak een hoofd BHV aangesteld. Het BHV plan wordt dan in samenwerking met een hoofd BHV geschreven. In de hoofd BHV cursus bespreek je de BHV organisatie met onze inhoudsdeskundige. Samen inventariseren jullie welke informatie voor het beleid van de BHV organisatie aanwezig is. Vervolgens maken jullie actiepunten voor een verbetering van het BHV beleid en de uitvoering hiervan. In de hoofd BHV cursus krijg je de meest actuele richtlijnen en tools om invulling te geven aan het BHV plan.

Meest gestelde vragen

In een BHV plan staan de taken, verantwoordelijkheden en procedures beschreven die gevolgd moeten worden als er een calamiteit is. Een BHV plan kan vele benamingen hebben: bedrijfsnoodplan, noodplan BHV plan, calamiteitenplan, etc.

  • Een algemene beschrijving van het bedrijf.
  • Een beschrijving van mogelijke calamiteiten en de protocollen voor de bestrijding van deze calamiteiten.
  • Een beschrijving van de ontruimingsprocedure

 

Het is niet wettelijk verplicht een BHV plan te hebben. Wel is het raadzaam om de BHV organisatie vast te leggen in een BHV plan. Uit de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijkt welke maatregelen nodig zijn om de BHV organisatie in te richten.

Let op!

LET OP! De cursussen gaan door. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien.