Skip to main content

BHV plan

BHV plan

Weten de BHV’ers hoe zij een ontruiming moeten organiseren? Of wat de procedure is bij een beginnende brand? Of wat de alarmeringsprocedure is wanneer er levensreddende eerste handelingen uitgevoerd worden? In een BHV plan staan de taken, verantwoordelijkheden en procedures beschreven die gevolgd moeten worden als er een calamiteit is.

Het BHV plan bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een algemene beschrijving van het bedrijf, bijvoorbeeld: de bedrijfsvoering, omgevingsrisico’s, de BHV organisatie en beschikbare BHV en EHBO materialen, communicatiemiddelen en zichtbaarheid, persoonlijke beschermingsmiddelen van BHV’ers.
  • Een beschrijving van mogelijke calamiteiten en de protocollen voor de bestrijding van deze calamiteiten, inclusief de alarmeringsprocedures. Meestal een apart document: calamiteitenplan.
  • Een beschrijving van de ontruimingsprocedure. Meestal een apart document: ontruimingsplan.

Cursus hoofd BHV

Is de BHV organisatie groot, complex of onoverzichtelijk? Dan wordt er vaak een hoofd BHV aangesteld. Het BHV plan wordt dan in samenwerking met een hoofd BHV geschreven. In de hoofd BHV cursus bespreek je de BHV organisatie met onze inhoudsdeskundige. Samen inventariseren jullie welke informatie voor het beleid van de BHV organisatie aanwezig is. Vervolgens maken jullie actiepunten voor een verbetering van het BHV beleid en de uitvoering hiervan. In de hoofd BHV cursus krijg je de meest actuele richtlijnen en tools om invulling te geven aan het BHV plan.

Heb je een vraag?

Bekijk onze veel gestelde vragen voor meer informatie.