Skip to main content

Risico- Inventarisatie en Evaluatie

RI&E

In de Arbowet staat dat je als werkgever verplicht bent om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor je werknemers. Met een RI&E maak je alle veiligheidsrisico’s inzichtelijk en kun je ze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om je werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden.

Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E (Arbowet, Artikel 5) . Na het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak moeten deze worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbodeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is. Je ontvangt een advies om de geïnventariseerde veiligheidsrisico’s aan te pakken op basis van prioriteit.

Een RI&E moet altijd actueel zijn. Verandert er iets in je bedrijf? Dan moet je de RI&E ook aanpassen.

Met behulp van onderstaand schema kun je bepalen of je verplicht bent een RI&E uit te voeren en of je deze moet laten toetsen.

RI&E instrument

We kiezen welk RI&E instrument we gaan gebruiken. Meer informatie over de verschillende instrumenten vind je op de website van de RI&E.

We bezoeken je bedrijf. Onze deskundige veiligheidsadviseur stelt vragen over de aanwezige veiligheidsrisico’s en de organisatie van de BHV. Aansluitend vindt een rondgang door het gebouw plaats. De veiligheidsadviseur maakt een lijst met aanwezige veiligheidsrisico’s in je bedrijf.

Nadat er een lijst is gemaakt met de veiligheidsrisico’s van je bedrijf worden de risico’s geëvalueerd. Alle veiligheidsrisico’s worden vergeleken en in de juiste volgorde onder elkaar geplaatst. De belangrijkste veiligheidsrisico’s staan boven aan. Dit helpt om prioriteiten te stellen voor het Plan van Aanpak.

In het Plan van Aanpak staat vastgelegd welke maatregelen genomen gaan worden om de veiligheidsrisico’s te beperken. We proberen de veiligheidsrisico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. We geven per veiligheidsrisico aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden.

De meest bedrijven zijn verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbodeskundige. Voldoet de RI&E aan de richtlijnen volgens de actuele wet- en regelgeving? Er wordt gecontroleerd of alle veiligheidsrisico’s zijn beschreven, of de situatie in je bedrijf goed is weergegeven en of de laatste wet- en regelgeving is gebruikt. Daarnaast wordt er een advies gegeven bij het Plan van Aanpak.

Nadat je de R&E en het Plan van Aanpak hebt laten toetsen, voer je het Plan van aanpak uit. In het Plan van Aanpak staat beschreven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Heb je een preventiemedewerker in je bedrijf? Dan kan de preventiemedewerker de leiding nemen.

Vraag een RI&E analyse aan

Wil je een RI&E laten opstellen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogleijk contact met je op.

Aanvraagformulier

Contact

Wil je een RI&E laten op stellen of heb je hier een vraag over? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Telefoonnummer: 024 - 371 75 65
E-mail: info@kompasveiligheidsgroep.nl

Heb je een vraag?

Bekijk onze veel gestelde vragen voor meer informatie.