Skip to main content

Risico- Inventarisatie en Evaluatie

RI&E

In de Arbowet staat dat je als werkgever verplicht bent om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor je werknemers. Met een RI&E maak je alle veiligheidsrisico’s inzichtelijk en kun je ze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om je werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden.

Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E (Arbowet, Artikel 5) . Na het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak moeten deze worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbodeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is. Je ontvangt een advies om de geïnventariseerde veiligheidsrisico’s aan te pakken op basis van prioriteit.

Een RI&E moet altijd actueel zijn. Verandert er iets in je bedrijf? Dan moet je de RI&E ook aanpassen.

Met behulp van onderstaand schema kun je bepalen of je verplicht bent een RI&E uit te voeren en of je deze moet laten toetsen.

Contact

Wil je een RI&E laten op stellen of heb je hier een vraag over? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Telefoonnummer: 024 - 371 75 65
E-mail: info@kompasveiligheidsgroep.nl

RI&E instrument

We kiezen welk RI&E instrument we gaan gebruiken. Meer informatie over de verschillende instrumenten vind je op de website van de RI&E.

We bezoeken je bedrijf. Onze deskundige veiligheidsadviseur stelt vragen over de aanwezige veiligheidsrisico’s en de organisatie van de BHV. Aansluitend vind een rondgang door het gebouw plaats. De veiligheidsadviseur maakt een lijst met aanwezige veiligheidsrisico’s in je bedrijf.

Nadat er een lijst is gemaakt met de veiligheidsrisico’s van je bedrijf, worden de risico’s geëvalueerd. Alle veiligheidsrisico’s worden vergeleken en in de juiste volgorde onder elkaar geplaats. De belangrijkste veiligheidsrisico’s staat boven aan. Dit helpt om prioriteiten te stellen voor het Plan van Aanpak.

In het Plan van Aanpak staat vastgelegd welke maatregelen genomen gaan worden om de veiligheidsrisico’s op te lossen. We proberen de veiligheidsrisico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. We geven per veiligheidsrisico aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden.

De meest bedrijven zijn verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbodeskundige. Voldoet de RI&E aan de richtlijnen volgens de actuele wet- en regelgeving? Er wordt gecontroleerd of alle veiligheidsrisico’s zijn beschreven, of de situatie in je bedrijf goed is weergegeven en of de laatste wet- en regelgeving is gebruikt. Daarnaast wordt er een advies gegeven bij het Plan van Aanpak.

Nadat je de R&E en het Plan van Aanpak hebt laten toetsen, voer je het Plan van aanpak uit. In het Plan van Aanpak staat beschreven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Heb je een preventiemedewerker in je bedrijf? Dan kan de preventiemedewerker de leiding nemen.

Meest gestelde vragen

Een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beschrijft welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in je bedrijf met zich mee brengen. Deze risico’s evalueer je. Bij een RI&E hoort een Plan van Aanpak waarin je beschrijft welke maatregelen je neemt om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s in je bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van je werknemers. Hiermee krijg je snel inzicht in de situatie en kun je zien waar verbeteren in je bedrijf nodig zijn. Bij een RI&E hoort een Plan van Aanpak. Daarin staat beschreven welke maatregelen je neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is verplicht instrument om de veiligheid van werknemers te vergroten. Bijna iedere werkgever heeft de verplichting om een RI&E op te stellen, ongeacht de omvang van een het bedrijf. Heb je tot maximaal  40 uur werknemers in dienst? Dan mag je gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Je kunt bij het opstellen van je Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gebruikmaken van een RI&E instrument. Er zijn algemene RI&E instrumenten of specifieke branche RI&E instrumenten, ontwikkeld voor brancheorganisaties. Heb je minder dan 25 werknemers in dienst en gebruik je een erkend branche RI&E instrument? Dan hoef je de RI&E niet te laten toetsen. Heb je tot maximaal 40 uur werknemers in dienst? Dan mag je gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Je kunt de RI&E laten opstellen door een deskundige veiligheidsadviseur.

Meestal moet een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbodeskundige, maar er zijn uitzonderingen. Dit hangt af van de grote van je bedrijf en het soort RI&E instrument dat je gebruikt.  Heb je minder dan 25 werknemers in dienst en gebruik je een erkend branche RI&E instrument? Dan hoef je de RI&E niet te laten toetsen. Heb je tot maximaal 40 uur werknemers in dienst? Dan mag je gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Let op!

LET OP! De cursussen gaan door. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien.