Skip to main content

BHV scan

BHV scan

Hoe is de veiligheid in jouw bedrijf georganiseerd? Past de opleiding van de BHV’ers bij de veiligheidsrisico’s in je bedrijf? Kunnen BHV’ers snel en efficiënt kunnen handelen bij een calamiteit?

Wanneer er veranderingen zijn in je bedrijf of in de wet- en regelgeving is het belangrijk te zorgen voor een actuele BHV organisatie. Je kunt de BHV organisatie laten beoordelen door een deskundige veiligheidsadviseur.

De BHV scan is een hulpmiddel om te controleren of de BHV organisatie goed geregeld is. Daarbij worden verschillende aandachtspunten beoordeelt.

 • RI&E en veiligheidsrisico’s
 • BHV organisatie
 • BHV’ers en hun opleidingsniveau
 • Ontruimingsplan
 • Ontruimingsoefening
 • Ontruimingsplattegronden
 • Veiligheids- en vluchtwegmarkering
 • Gevaarlijke ruimtes of gevaarlijke stoffen
 • Brandveiligheidsvoorzieningen
 • Brandblussers
 • BHV en EHBO materialen

We bezoeken je bedrijf. Onze deskundige veiligheidsadviseur stelt vragen over de aanwezige veiligheidsrisico’s en de organisatie van de BHV. Aansluitend vind een rondgang door het gebouw plaats. De veiligheidsadviseur maakt advies op basis van de veiligheidssituatie in je bedrijf en actuele wet- en regelgeving. Je ontvangt een rapport met verbeterpunten om de veiligheid in je bedrijf te vergroten.   Contact

Wil je een BHV scan laten op stellen of heb je hier een vraag over? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Telefoonnummer: 024 - 371 75 65
E-mail: info@kompasveiligheidsgroep.nl

Meest gestelde vragen

De BHV scan is een hulpmiddel om te controleren of de BHV organisatie goed geregeld is.

Een beschrijving van de veiligheidssituatie van je bedrijf. Daarnaast ontvang je een rapport met verbeterpunten om de veiligheid in je bedrijf te vergroten.

Het is niet wettelijk verplicht een BHV scan te laten uitvoeren. Wanneer er veranderingen zijn in je bedrijf of in de wet- en regelgeving is het belangrijk te zorgen voor een actuele BHV organisatie. Je kunt de BHV organisatie laten beoordelen door een deskundige veiligheidsadviseur.

Let op!

LET OP! De cursussen gaan door. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien.