Skip to main content

Veelgestelde vragen

BHV

BHV is de afkorting van bedrijfshulpverlening of bedrijfshulpverlener.

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
 • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

BHV is verplicht voor alle bedrijven met één of meer werknemers.

Het specifiek aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Je bepaalt op basis van de risico’s in je bedrijf hoeveel BHV’ers nodig zijn in om in een noodsituatie werknemers in veiligheid te brengen. Zorg ervoor dat er altijd ten minste één BHV’er aanwezig is.

Een bedrijf is verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (Artikel 3, ARBO wet).

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en daarmee voor het inrichten van de BHV organisatie.

Je kunt de BHV organisatie op verschillende manieren inrichten. Het uitgangspunt van de BHV organisatie zijn de aanwezige risico’s en omstandigheden van een bedrijf.

Een schriftelijk document waarin is vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke veiligheidsmaatregelen worden genomen.

De uitkomsten van de RI&E zijn leidend voor de keuze van aanwezige BHV materialen. Je kunt denken aan kleine blusmiddelen, een EHBO koffer of een AED.

Naast BHV’ers kan een werkgever ook een hoofd BHV’er, preventiemedewerker of BHV ploegleider aanstellen.

Het is raadzaam een hoofd BHV aan te stellen als je BHV organisatie groot, complex of onoverzichtelijk is.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een preventiemedewerker te hebben. Tot 25 werknemers mag een werkgever deze rol vervullen. Heeft jouw bedrijf meer dan 25 werknemers? Dan wordt er een deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming aangesteld.

Heb je veel BHV’ers in je bedrijf? Dan is het raadzaam om een of meerdere BHV ploegleiders aan te stellen. Bijvoorbeeld één BHV ploegleider voor iedere vijf BHV’ers.

Een preventiemedewerker voert taken uit, gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Een hoofd BHV’er is op beleidsniveau bezig met de BHV organisatie en verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering hiervan. Een BHV ploegleider geeft leiding aan de BHV’ers tijdens een calamiteit en ondersteunt de hoofd BHV’er.

Als BHV'er zorg je ervoor dat de gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk worden beperkt. Als EHBO'er kun je (levensreddende) eerste hulp verlenen.

BHV algemeen

Maak je een BHV e-learning? Dan behaal je het BHV certificaat als je de BHV e-learning succesvol hebt afgerond. De kennistoets behaal je met een minimale score van 70%.

Volg je een BHV cursus? De instructeur beoordeelt of je bekwaam bent om te handelen als BHV’er.

Je BHV certificaat staat weergegeven in ‘Mijn Kompas’. Log in op onze website en download je certificaat.

Het aansluiten van een AED is een standaard onderdeel van de BHV cursus. Daarom wordt dit niet meer expliciet benoemd op het certificaat.

Je verlengt je BHV certificaat door jaarlijks deel te nemen aan een BHV herhaling cursus. Éen keer per twee jaar mag een BHV herhaling e-learning worden gevolgd.

Volg je een cursus op een open locatie? Dan verzorgen we koffie of thee en een lunch. Volg je een cursus op een incompany locatie? Dan verzorgt je werkgever de faciliteiten. Nadat je de cursus succesvol hebt afgerond, ontvang je een BHV certificaat.

Je krijgt bij ons geen vrijstelling voor een BHV cursus. De cursusinhoud is nauw aan elkaar verbonden, waardoor het niet mogelijk is om onderdelen over te slaan. Veilig en adequaat handelen vraagt om herhaaldelijk oefenen zodat je kunt handelen tijdens een calamiteit.

 • BHV basis (ERO basic)
 • BHV basis met e-learning (ERO basic with e-learning)
 • BHV herhaling (ERO refresher)
 • BHV herhaling e-learning (ERO refresher e-learning)
 • BHV ploegleider (Teamleader ERO)

 

We hebben cursussen waarbij we e-learning combineren met de praktijk. Dit vinden we effectief. Met de theorie heb je al kennis gemaakt in de e-learning. De praktijk is daarop een aanvulling. Daar oefen je praktijkhandelingen onder begeleiding van een instructeur waarbij je direct feedback krijgt. Want reanimeren oefen je toch het allerbest door te doen.

Als je al een aantal jaar BHV’er bent, kun je het BHV certificaat één keer per twee jaar verlengen met een e-learning.

We hebben cursussen waarbij een lesboek verplicht is.

 • BHV ploegleider basis
 • Preventiemedewerker
 • Beheerder Brandmeldinstallatie

 

BHV basis

Als je BHV’er wilt worden en geen voorkennis hebt. Je leert in de BHV basis cursus de basisbeginselen over veiligheid.

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de BHV basis cursus.

 • Benoemen wat de opzet van de bedrijfsnoodorganisatie is.​
 • Alarmeren volgens de juiste procedure.​
 • Beoordelen van gevaarlijke situaties en een bedrijf ontruimen.
 • Blussen van een beginnende brand en daarbij zorg dragen voor je eigen veiligheid en die van anderen. ​
 • Verlenen van eerste hulp en daarmee de gevolgen van een ongeval beperken.

 • BHV basis cursus
 • BHV basis cursus e-learning

BHV herhaling

Als je jouw BHV certificaat wilt verlengen. De inhoud van de BHV herhaling cursus is gericht op het actualiseren van kennis en oefenen van praktijkhandelingen.

Om deel te nemen aan onze BHV herhaling cursus heb je een geldig BHV certificaat nodig.

 • Benoemen wat de opzet van de bedrijfsnoodorganisatie is.​
 • Alarmeren volgens de juiste procedure.​
 • Beoordelen van gevaarlijke situaties en een bedrijf ontruimen.
 • Blussen van een beginnende brand en daarbij zorg dragen voor je eigen veiligheid en die van anderen. ​
 • Verlenen van eerste hulp en daarmee de gevolgen van een ongeval beperken.

 • BHV herhaling cursus
 • BHV herhaling cursus e-learning 

BHV ploegleider basis

Als je leiding geeft aan meerdere BHV’ers. De BHV ploegleider basis cursus is gericht op leidinggeven tijdens een calamiteit.

Om deel te nemen aan onze BHV ploegleider basis cursus heb je een geldig BHV certificaat nodig. 

 • Benoemen wat de rol van de ploegleider in de bedrijfsnoodorganisatie is.​
 • Benoemen wat de taken van een ploegleider zijn.​
 • Communiceren met de BHV’ers.​
 • Leidinggeven tijdens een BHV inzet.​

BHV ploegleider herhaling

Als je jouw BHV ploegleider certificaat wilt verlengen. De BHV ploegleider herhaling cursus is gericht op leidinggeven tijdens een calamiteit.

Om deel te nemen aan onze BHV ploegleider herhaling cursus heb je een geldig BHV ploegleider certificaat en een geldig BHV certificaat nodig.

Leidinggeven

 • Benoemen wat de rol van de ploegleider in de bedrijfsnoodorganisatie is.​
 • Benoemen wat de taken van een ploegleider zijn.​
 • Communiceren met de BHV’ers.​
 • Leidinggeven tijdens een BHV inzet.​
 • Begeleiden van oefeningen.

BHV

 • Benoemen wat de opzet van de bedrijfsnoodorganisatie is.​
 • Alarmeren volgens de juiste procedure.​
 • Beoordelen van gevaarlijke situaties en een bedrijf ontruimen. ​
 • Blussen van een beginnende brand en daarbij zorg dragen voor je eigen veiligheid en die van anderen.

 

 • BHV ploegleider herhaling
 • BHV ploegleider herhaling online

 

BHV basis voor scholen

Als je BHV’er wilt worden in het basisonderwijs en geen voorkennis hebt. Je leert in de BHV basis cursus voor scholen de basisbeginselen over veiligheid.

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de BHV basis voor scholen cursus.

 • Benoemen wat de opzet van de bedrijfsnoodorganisatie is.
 • Alarmeren volgens de juiste procedure.
 • Beoordelen van gevaarlijke situaties en een bedrijf ontruimen.
 • Blussen van een beginnende brand en daarbij zorg dragen voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 • Verlenen van eerste hulp en daarmee de gevolgen van een ongeval beperken.

 • BHV basis cursus voor scholen
 • BHV basis cursus voor scholen met e-learning

BHV herhaling voor scholen

Als je jouw BHV certificaat wilt verlengen en werkzaam bent in het basisonderwijs. De inhoud van de BHV herhaling cursus voor scholen is gericht op het actualiseren van kennis en oefenen van praktijkhandelingen.

Om deel te nemen aan onze BHV herhaling cursus voor scholen heb je een geldig BHV certificaat nodig.

 • Benoemen wat de opzet van de bedrijfsnoodorganisatie is.
 • Alarmeren volgens de juiste procedure.
 • Beoordelen van gevaarlijke situaties en een bedrijf ontruimen.
 • Blussen van een beginnende brand en daarbij zorg dragen voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 • Verlenen van eerste hulp en daarmee de gevolgen van een ongeval beperken.

 • BHV herhaling cursus voor scholen 
 • BHV herhaling cursus voor scholen e-learning

BHV-K acute zorg voor kinderen NIKTA

Als je BHV’er bent en werkt met kinderen, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Je ontvangt een erkend NIKTA certificaat: acute zorg aan kinderen en een BHV certificaat. 

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de BHV-K acute zorg voor kinderen cursus.

BHV

 • Benoemen wat de opzet van de bedrijfsnoodorganisatie is.
 • Alarmeren volgens de juiste procedure.
 • Beoordelen van gevaarlijke situaties en een bedrijf ontruimen.
 • Blussen van een beginnende brand en daarbij zorg dragen voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 • Verlenen van eerste hulp en daarmee de gevolgen van een ongeval beperken.

Acute zorg voor kinderen

 • Herkennen van specifieke letsels bij kinderen en verlenen van acute zorg.

Preventiemedewerker

Als je de rol van preventiemedewerker gaat vervullen in je bedrijf. Een preventiemedewerker cursus is gericht op de veiligheid en gezondheid binnen jouw bedrijf.

 • Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de preventiemedewerker cursus.  

 • Benoemen wat de functie en taken van de preventiemedewerker zijn.
 • Signaleren van arbeidsrisico's in je bedrijf.
 • Vertalen van relevante regels uit de Arbowet naar je bedrijf.
 • Toelichten wat de basis is van de RI&E.
 • Motiveren van werknemers door instructie en voorlichting te geven.

Hoofd BHV

Als je de rol van hoofd BHV gaat vervullen in je bedrijf. De hoofd BHV cursus is gericht op het beleid van de BHV organisatie.

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de hoofd BHV cursus.

 • Schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke veiligheidsmaatregelen worden genomen.
 • Inventariseren welke risico's er in jouw bedrijf zijn en beoordelen van deze risico's.
 • Organiseren van opleidingen om ervoor te zorgen dat BHV’ers hun taken uit kunnen voeren.
 • Organiseren van BHV materialen om ervoor te zorgen dat BHV’ers hun taken uit kunnen voeren.
 • Organiseren van oefeningen om ervoor te zorgen dat BHV’ers weten hoe zij moeten handelen in een noodsituatie.

EHBO

EHBO betekent eerste hulp bij ongevallen of eerste hulp bij ongelukken.

Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken in je bedrijf, in afwachting van de professionele hulpdiensten.

Het is niet wettelijk verplicht om EHBO'ers te hebben in je bedrijf. EHBO is pas verplicht als uit de RI&E blijkt dat de kans op een ongeluk in je bedrijf groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Er zijn bedrijven waarin EHBO’ers noodzakelijk zijn. Ondanks dat het geen verplichting is, is het waardevol om EHBO’ers op te leiden.

Het specifiek aantal EHBO'ers is niet vastgelegd. Je bepaalt op basis van de risico’s in je bedrijf hoeveel hulpverleners nodig zijn in om in een noodsituatie werknemers in veiligheid te brengen. Een bedrijf is verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van (bedrijfs)hulpverlening. Zorg ervoor dat er altijd ten minste één BHV’er aanwezig is. 

Als EHBO'er kun je (levensreddende) eerste hulp verlenen. Als BHV'er zorg je ervoor dat de gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk worden beperkt. 

EHBO algemeen

De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) stelt dat er tijdens openingsuren van een kinderopvang of peuterspeelzaal een volwassene aanwezig moet zijn met een erkend kinder EHBO certificaat. De volgende cursussen voldoen aan deze wetgeving.

 • EHBO aan kinderen basis Oranje Kruis
 • EHBO aan kinderen herhaling Oranje Kruis
 • Acute zorg voor kinderen basis NIKTA
 • Acute zorg voor kinderen herhaling NIKTA
 • BHV-K en acute zorg voor kinderen NIKTA

Een LOTUS is een acteur en beeldt zo realistisch mogelijk een ziektebeeld of letsel van een slachtoffer uit.

Je krijgt bij ons geen vrijstelling voor een EHBO cursus. De cursusinhoud is nauw aan elkaar verbonden, waardoor het niet mogelijk is om onderdelen over te slaan. Daarnaast werken samen met verschillende erkende opleiders, waardoor we rekening moeten houden met de gestelde richtlijnen.

Maak je een EBHO e-learning? Dan behaal je het EHBO certificaat als je de EHBO e-learning succesvol hebt afgerond en hebt deelgenomen aan de cursus. Het slagingspercentage van de e-learning verschilt per certificerende opleider.

In de cursus beoordeelt de instructeur of examinator of je bekwaam bent om te handelen als hulpverlener.

Volg je een EHBO cursus van ons? Dan staat je EHBO certificaat staat weergegeven in ‘Mijn Kompas’. Log in op onze website en download je certificaat.

Volg je een erkende EHBO cursus? Dan krijg je het certificaat per post toegestuurd.

Volg je een cursus op een open locatie? Dan verzorgen we koffie of thee en een lunch. Volg je een cursus op een incompany locatie? Dan verzorgt je werkgever de faciliteiten. Nadat je de cursus succesvol hebt afgerond, ontvang je een EHBO certificaat.

EHBO (aan kinderen) basis

Je volgt een EHBO basis cursus als de kans op een ongeluk in jouw bedrijf groot is. Of als je wilt leren hoe je eerste hulp verleent.

Je volgt een EHBO aan kinderen basis cursus als je wilt weten hoe je eerste hulp verleent aan kinderen en baby’s.

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de EHBO (aan kinderen) basis cursus.

EHBO (aan kinderen) herhaling

Als je jouw EHBO certificaat wilt verlengen. De inhoud van de EHBO herhaling cursus is gericht op het actualiseren van kennis en oefenen van praktijkhandelingen.

Als je jouw EHBO aan kinderen certificaat wilt verlengen. De inhoud van de EHBO aan kinderen herhaling cursus is gericht op het actualiseren van kennis en oefenen van praktijkhandelingen.

Om deel te nemen aan een EHBO (aan kinderen) herhaling cursus heb je een geldig EHBO certificaat nodig. Let op! De geldigheid van een certificaat verschilt per opleider.

EHBO Kompas Veiligheidsgroep

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de EHBO basis cursus Kompas Veiligheidsgroep.

Om deel te nemen aan een EHBO herhaling cursus van Kompas Veiligheidsgroep heb je een geldig EHBO certificaat nodig.

EHBO Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is een onafhankelijke certificerende organisatie op het gebied van eerste hulp.

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de EHBO (aan kinderen) basis Oranje Kruis cursus.

Om deel te nemen aan een EHBO (aan kinderen) herhaling cursus van het Oranje Kruis heb je een geldig Oranje Kruis certificaat nodig. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan een cursus met een EHBO certificaat van het Rode Kruis, NIKTA of een andere opleider.

Het EHBO certificaat van het Oranje Kruis is twee jaar geldig. Je verlengt deze door iedere twee jaar deel te nemen aan een EHBO herhaling Oranje Kruis cursus.

Er zit bijna geen verschil in de lesstof. Met een certificaat van het Oranje Kruis kun je bij alle activiteiten en evenementen ingeschakeld worden. Met het Rode Kruis certificaat alleen daar waar het Rode Kruis is gevraagd.

NIKTA en het Oranje Kruis zijn beide onafhankelijke certificerende organisaties op het gebied van EHBO aan kinderen. De certificaten van deze organisaties voldoen aan de Wet IKK.

Acute zorg aan kinderen NIKTA

NIKTA is een onafhankelijke certificerende organisatie op het gebied van acute zorg.

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan de acute zorg aan kinderen basis NIKTA cursus.

Een acute zorg aan kinderen certificaat is één jaar geldig. Je verlengt deze door jaarlijks deel te nemen aan een acute zorg aan kinderen herhaling NIKTA cursus.

Het  acute zorg certificaat van NIKTA is één jaar geldig. Je verlengt deze door jaarlijks deel te nemen aan een acute zorg aan kinderen herhaling NIKTA certificaat.

Je behaald bij beide cursussen een erkend certificaat acute zorg voor kinderen van NIKTA. Kies je voor de cursus BHV-K acute zorg voor kinderen? Dan ontvang je ook een BHV certificaat van Kompas Veiligheidsgroep.

NIKTA en het Oranje Kruis zijn beide onafhankelijke certificerende organisaties op het gebied van EHBO aan kinderen. De certificaten van deze organisaties voldoen aan de Wet IKK.

Een EHBO certificaat van Kompas Veiligheidsgroep is twee jaar geldig. Je verlengt deze door iedere twee jaar deel te nemen aan een EHBO herhaling cursus Kompas Veiligheidsgroep.

De inhoud van de cursussen van Kompas Veiligheidsgroep komen overeen met de gestelde richtlijnen van gecertificeerde cursussen. Je bespaart certificeringskosten.

VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers (VCA). 

VCA is niet wettelijk verplicht, maar de overheid of andere opdrachtgevers kunnen een VCA certificaat als voorwaarde stellen. 

 • Basis VCA voor uitvoerende werknemers 
 • VOL VCA voor ZZP’ers en leidinggevenden 
 • VIL VCU voor medewerkers van uitzendbureaus 

Nadat je het VCA examen succesvol hebt afgerond ontvang je een VCA diploma. Het VCA diploma is 10 jaar geldig. Daarna maak je het examen weer om opnieuw een diploma te ontvangen.

Je ontvangt het VCA diploma per post. Daarnaast ontvang je een draagpas.

Controleer of je VCA certificaat nog geldig is in het Centraal Diploma Register. 

Veiligheid

De BMI is een brandmeldinstallatie, met als doel het vroegtijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren van een beginnende brand.

Om te bepalen of een BMI wettelijk verplicht is, wordt als eerste gekeken naar de gebruiksfunctie, oppervlakte en hoogte van je bedrijfsgebouw. Of je een BMI nodig hebt, hangt af van de situatie.

Alle aanwezige personen van een gevaarlijke naar een veilige omgeving begeleiden.

Met een ontruimingsoefening test je het ontruimingsplan. Als je bedrijfsgebouw een brandmeldinstallatie (BMI) heeft, is een ontruimingsplan verplicht.

Voor de uitvoering van een ontruimingsoefening bestaan verschillende fases. De fases lopen op van praktisch en eenvoudig- tot zeer realistisch en complex uitvoerbaar. Het is raadzaam de ontruimingsoefening jaarlijks met de verschillende fases op te bouwen. Met de ontruimingsoefening test je het ontruimingsplan. Zo ervaar je of het theoretische ontruimingsplan in de praktijk ook werkt.

Modules

Je het lesprogramma afstemmen op jouw behoeften. Volg je een BHV herhaling cursus? Dan kun je hier één of twee modules aan toevoegen.

Online

De BHV herhaling e-learning is standaard. Het leerpad is al ingesteld en voor alle cursisten hetzelfde. De BHV herhaling adaptief is gericht op je persoonlijke kennisniveau, ongeacht je ervaring. De focus ligt op veiligheidsonderwerpen waarin je jezelf nog kunt ontwikkelen.

Je e-learning staat voor je klaar in onze online leeromgeving: www.kompasveiligheidsgroep.anewspring.nl

De curusduur van een BHV basis e-learning is ongeveer 2:30 uur.

De curusduur van een BHV herhaling e-learning is ongeveer 1:40 uur.

De curusduur van een BHV adaptief e-learning is ongeveer 2:00 uur.

De e-learning start met een introductie. Daarin wordt uitgelegd hoe de e-learning werkt. Vervolgens krijg je informatie over verschillende onderwerpen. Je sluit de e-learning af met een kennistoets. Daarna ontvang je het certificaat. Verder is de e-learning interactief. We wisselen de lesstof af met instructievideo’s, interactieve onderdelen en vragen. De e-learning heeft ook een voorleesfunctie.

Heb je jezelf ingeschreven voor de BHV basis e-learning? Dan wordt de uitnodiging om 17.00 uur verstuurd. Een uitnodiging voor de BHV herhaling e-learning ontvang je direct.

We adviseren je de e-learning te maken in Google Chrome. Nog steeds problemen? Wis de browsegegevens in je geschiedenis. Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.

Advies

Risico- Inventarisatie en Evaluatie

Een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beschrijft welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in je bedrijf met zich mee brengen. Deze risico’s evalueer je. Bij een RI&E hoort een Plan van Aanpak waarin je beschrijft welke maatregelen je neemt om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s in je bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van je werknemers. Hiermee krijg je snel inzicht in de situatie en kun je zien waar verbeteren in je bedrijf nodig zijn.

De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is verplicht instrument om de veiligheid van werknemers te vergroten. Bijna iedere werkgever heeft de verplichting om een RI&E op te stellen, ongeacht de omvang van een het bedrijf. Heb je tot maximaal  40 uur werknemers in dienst? Dan mag je gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Je kunt bij het opstellen van je Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gebruikmaken van een RI&E instrument. Er zijn algemene RI&E instrumenten of specifieke branche RI&E instrumenten, ontwikkeld voor brancheorganisaties. Heb je minder dan 25 werknemers in dienst en gebruik je een erkend branche RI&E instrument? Dan hoef je de RI&E niet te laten toetsen. Heb je tot maximaal 40 uur werknemers in dienst? Dan mag je gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Je kunt de RI&E laten opstellen door een deskundige veiligheidsadviseur.

Meestal moet een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbodeskundige, maar er zijn uitzonderingen. Dit hangt af van de grote van je bedrijf en het soort RI&E instrument dat je gebruikt. Heb je minder dan 25 werknemers in dienst en gebruik je een erkend branche RI&E instrument? Dan hoef je de RI&E niet te laten toetsen. Heb je tot maximaal 40 uur werknemers in dienst? Dan mag je gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.

BHV plan

In een BHV plan staan de taken, verantwoordelijkheden en procedures beschreven die gevolgd moeten worden als er een calamiteit is. Een BHV plan kan vele benamingen hebben: bedrijfsnoodplan, noodplan BHV plan, calamiteitenplan, etc.

 • Een algemene beschrijving van het bedrijf.
 • Een beschrijving van mogelijke calamiteiten en de protocollen voor de bestrijding van deze calamiteiten.
 • Een beschrijving van de ontruimingsprocedure

 

Het is niet wettelijk verplicht een BHV plan te hebben. Wel is het raadzaam om de BHV organisatie vast te leggen in een BHV plan. Uit de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijkt welke maatregelen nodig zijn om de BHV organisatie in te richten.

BHV scan

De BHV scan is een hulpmiddel om te controleren of de BHV organisatie goed is geregeld.

Een beschrijving van de veiligheidssituatie van je bedrijf. Daarnaast ontvang je een rapport met verbeterpunten om de veiligheid in je bedrijf te vergroten.

Het is niet wettelijk verplicht een BHV scan te laten uitvoeren. Wanneer er veranderingen zijn in je bedrijf of in de wet- en regelgeving is het belangrijk te zorgen voor een actuele BHV organisatie. Met een BHV scan kun je de BHV organisatie laten beoordelen door een van onze deskundige veiligheidsadviseurs.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een document waarin de procedure staat beschreven die gebruikt wordt bij een ontruiming.

 • Interne- en externe alarmering
 • Gebouw-, installatie-, en organisatiegegevens
 • Ontruimingsplattegronden en situatietekeningen

Als je bedrijfsgebouw een brandmeldinstallatie (BMI) heeft, is een ontruimingsplan verplicht.

Het ontruimingsplan moet worden opgesteld volgens de NEN 8112 richtlijnen voor gebouwen. Er wordt beschreven wie er tijdens een ontruiming taken uitvoert. Daarnaast worden de taken en hulpverlenende functies nauwkeurig beschreven. Je kunt een ontruimingsplan laten schrijven door een deskundige veiligheidsadviseur.

Ontruimingsplattegrond

Op een ontruimingsplattegrond staat belangrijke informatie aangegeven, waaronder de locatie van blusmiddelen, EHBO materialen, vluchtroutes en de verzamelplaats.

Een ontruimingsplattegrond moet zichtbaar zijn. Aanwezige personen moeten de mogelijkheid hebben om informatie op de ontruimingsplattegrond te bekijken, bijvoorbeeld: in de nabijheid van een lift of tram, koffieautomaat, wachtruimte, toilet of receptie.

Een ontruimingsplattegrond is verplicht als een onderdeel van het ontruimingsplan. Dus is een ontruimingsplattegrond verplicht als het bedrijfsgebouw een ontruimingsplan moet hebben.

Afhankelijk van je bedrijfsgebouw wordt het aantal ontruimingsplattegronden bepaald. Per bouwlaag moet minimaal één ontruimingsplattegrond aanwezig zijn. Is je bedrijfsgebouw groot en complex? Dan kan het noodzakelijk zijn om meerdere ontruimingsplattegronden te plaatsen.

BHV materialen

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een EHBO koffer te hebben.

Om niet voor verassingen te komen staan is het belangrijk dat je deze EHBO koffer regelmatig controleert. Niets zo vervelend als een EHBO koffer zonder schaar of pleisters. Bekijk onze producten voor een navulling van je EHBO koffer.

Er zijn verschillende soorten AED’s met een wisselende werking. De toepassing van de AED wordt duidelijk aangegeven. Alle soorten AED’s zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

Als je een AED onderhoudspakket hebt nemen we de verantwoordelijkheid voor onderhoud van de AED van je over.

Het advies is om je AED naar 10 jaar te vervangen. Dit heeft te maken met verschillende punten.

 • Betrouwbaarheid elektronica
 • Verouderde software en reanimatieprotocollen
 • Capaciteit interne accu
 • Geen goedkeuring voor medisch apparaat van 10+ jaar

 

Alle kleine brandblussers moeten verplicht een keer in de twee jaar gecontroleerd en gekeurd zijn.

Kleine brandblussers en brandslanghaspels vallen onder de REOB (Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen). Deze kleine brandblussers en brandslanghaspels moeten gecontroleerd en gekeurd zijn door een erkend bedrijf.

Overig

De minimale leeftijd om een cursus te volgen bij Kompas Veiligheidsgroep is 18 jaar.

Een cursus op een open cursuslocatie wordt door ons georganiseerd. Je volgt de cursus met cursisten uit andere bedrijven. Een incompany cursuslocatie wordt gefaciliteerd door jouw bedrijf.

Het coronabewijs heb je nodig als coronatoegangsbewijs voor onze open cursuslocaties. Je bent verplicht een geldig coronabewijs in de CoronaCheck app te laten zien. Maak je QR-code via coronacheck.nl.

Helaas voeren we geen updates meer uit voor de BHV app. Daarom ervaar je mogelijk problemen.

Je kunt de lesstof downloaden in je portaal. 

Webshop

Je kunt een product toevoegen aan je winkelwagen. Heb je een account? Dan log je in en plaats je de bestelling. Je kunt ook afrekenen zonder account.

Mijn Kompas

Wil jij de cursus BHV basis online volgen? Schrijf je dan in voor de gelijknamige cursus. De datum die hierbij vermeld staat is de datum van de praktijkdag. Twee weken voorafgaand aan de praktijkdag ontvang je een e-mail met toegang tot de e-learning. Er wordt van je verwacht dat je de e-learning voorafgaand aan de praktijkdag succesvol hebt afgerond. 

Wil je jezelf of wil je een collega inschrijven voor de incompany cursus? We hebben de uitleg hiervoor in onderstaande instructievideo's opgenomen.

Een cursist kan eigen gegevens inzien, bewerken en zichzelf inschrijven voor een cursus.  
 
Een contactpersoon kan eigen gegevens en die van collega's inzien en bewerken.  Tevens kan een contactpersoon facturen inzien en inschrijvingen beheren. 

Ga in het portal naar ‘mijn gegevens’ en klik rechts bovenaan op de knop ‘wijzigen’. Hier kun je jouw gegevens wijzigen. 

Het is niet mogelijk om jouw e-mailadres via het portal te wijzigen. Wanneer je je e-mailadres wilt wijzigen stuur dan een e-mail naar service@kompasveiligheidsgroep.nl. Onze collega's zullen deze aanvraag verwerken en jou hierover informeren.  

Als contactpersoon heb je de mogelijkheid om bedrijfsgegevens te wijzigen. Mail voor het wijzigen van een factuuradres naar service@kompasveiligheidsgroep.nl 

Als contactpersoon ga je naar ‘mijn collega's’ en klink rechts bovenaan op ‘nieuwe collega’ en vul alle velden in. Let op: Geef aan of het om een cursist of contactpersoon gaat. Met het keuzevakje  
‘is portaalgebruiker’ geef je een collega toegang tot het portal.

Wil je de status van de e-learning van een collega inzien? Kies links in het menu ‘overzicht alle inschrijvingen’. Zoek de juiste inschrijving erbij. (Dit kun je doen doormiddel van een zoekopdracht in de zoekbalk). In de kolommen ‘E-learning uitgenodigd op’ en ‘E-learning behaald op’ kun je zien wanneer je collega uitgenodigd is voor de e-learning en of jouw collega de e-learning behaald heeft. 

Je kunt nu gemakkelijk en snel een medewerker uitdienst zetten via Mijn Kompas.

Wanneer je bent ingelogd als contactpersoon selecteer desbetreffende collega en klik dan op de knop 'wijzigen'. Op deze pagina kun je de gegevens van de persoon wijzigen, maar ook een collega uitdienst zetten.

Onderaan de pagina bij 'Werkzaam bij' kun je het vinkje weghalen bij actief, klik vervolgens op de knop verzenden. De wijziging wordt direct bij ons in het systeem verwerkt.

Als contactpersoon ga je in het portal naar ‘Overzicht alle inschrijvingen’ en zoek de juiste inschrijving erbij. (Dit kun je doen doormiddel van een zoekopdracht in de zoekbalk). Beweeg onderaan de scrollbar naar rechts, in de laatste kolom heb je de mogelijkheid om de inschrijving te annuleren*. 
 
*Let op: Aan een annulering kunnen kosten verbonden zijn, voor informatie klik hier (link naar algemene voorwaarden).

Je certificaat staat weergegeven in ‘Mijn Kompas’. Log in met je accountgegevens en download je certificaat.

Het digitale certificaat wordt beschikbaar wanneer er aan onderstaande voorwaarde is voldaan:

 • Ik heb alle onderdelen van de cursus succesvol afgerond.
 • De betalingsvoorwaarde zijn voldaan. (Misschien is de betaling er doorheen geglipt, geen probleem. Wanneer de factuur voldaan is zal het digitale certificaat zichtbaar zijn).