Skip to main content

Onze cursussen

We blijven vernieuwen, dat vinden we heel belangrijk. Onze leerinhoud is gericht op actuele veiligheidsonderwerpen, zodat cursisten leren wat op dit moment relevant is.

In het afgelopen jaar is leren blijvend veranderd. Zo versnelden we de digitalisering van onze leerinhoud. Daar hebben we onze leerstrategie op aangepast. Digitaal leren heeft veel voordelen, bijvoorbeeld de personalisatie van een cursus en de mogelijkheid om snel en efficiënt te leren. Toch is de behoefte om een praktijkcursus te volgen merkbaar bij cursisten.

Dankzij e-learning hebben cursisten hetzelfde kennisniveau. We geloven dat cursisten veel leren door handelingen zelf uit te voeren of door naar elkaar te kijken. Dit jaar leggen we daarom de focus van onze BHV nog meer op de praktijk (waaronder het uitvoeren van de blus- en reanimatieoefening). De instructeur vertaalt de leerinhoud naar praktijksituaties en begeleidt cursisten bij het toepassen hiervan.

De BHV herhaling is opgebouwd vanuit een casus. We dagen cursisten uit met een realistisch veiligheidsprobleem. Cursisten zijn actief betrokken en zoeken vanuit bestaande kennis en vaardigheden naar een passende oplossing, waarbij de taken van een BHV’er centraal staan.

Media is een belangrijk element voor onze leerinhoud. Met onze vernieuwde instructievideo’s presenteren we verschillende praktische handelingen uit de leerinhoud op een visuele manier. We verduidelijken de instructievideo’s met een voice-over. Cursisten kunnen iedere stap van een handeling observeren, waardoor de leerinhoud eenvoudiger te onthouden is.

Daarnaast ontwikkelen we interactieve video’s, dit is een dynamische video waarin cursisten reageren op de beelden. Iedere actie van een cursist bepaalt hoe de video verloopt. De beelden worden afgewisseld met vragen. De interacties creëren een leerzame ervaring. We sluiten aan bij de belevingswereld van cursisten en vergroten daarmee het leerresultaat.
Naast veranderingen van de leerinhoud, zien we een verandering in de manier waarop cursisten leren. De focus ligt niet langer op een korte en incidentele cursus, maar op continu leren. Met de MemoTrainer nodigen we cursisten uit om kennis te activeren door een selectieve herhaling van kennisvragen. Wanneer een cursist bepaalde kennisvragen minder goed beantwoordt, worden deze vaker geoefend. Op deze manier ontstaat per cursist een persoonlijk herhalingsschema.

We maken leren relevant, nu en in de toekomst. Samen zorgen we voor een veilige werk- en leefomgeving in Nederland.

Let op!

LET OP! Onze cursussen gaan door! Het is ook tijdens de coronapandemie wettelijk verplicht om de bedrijfsveiligheid te waarborgen. Met aanpassingen in onze cursusinhoud zorgen we voor een veilige cursus. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het  coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien. We houden 1.5 meter afstand en dragen een mondkapje bij verplaatsing. Meer informatie? Bekijk onze pagina over het coronavirus.