Skip to main content

Na het volgen van een BHV cursus ben je opgeleid om bij een calamiteit jezelf, je collega’s en andere personen in veiligheid te brengen.

Bedrijfshulpverlening

BHV

Goed opgeleide BHV’ers dragen bij aan een veilige werkomgeving en maken tijdens een calamiteit het verschil! Een bedrijf is verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Met een goede BHV cursus en BHV materialen zorg je ervoor dat BHV’ers te allen tijde hun taken en verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren. We bieden onze BHV cursus op verschillende manieren aan, zodat je een passende cursus volgt.

Wat is BHV?

BHV is de afkorting van bedrijfshulpverlening of bedrijfshulpverlener. BHV’ers zijn bijna altijd als eerste hulpverlener aanwezig wanneer er een noodsituatie is. De taken van een BHV’er zijn wettelijk vastgelegd (Artikel 15, ARBO wet).


Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.


Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.


Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

BHV is verplicht voor alle bedrijven met één of meer werknemers. Het specifiek aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Een bedrijf is verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (Artikel 3, ARBO wet).

Hoeveel BHV’ers er in jouw bedrijf nodig zijn, is onder andere afhankelijk van de risico’s in jouw bedrijf. In de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) zijn deze risico’s beschreven. Je bepaalt op basis van de risico’s hoeveel BHV’ers nodig zijn in jouw bedrijf om in een noodsituatie werknemers in veiligheid te brengen, maar zorg ervoor dat er altijd ten minste één BHV’er aanwezig is.

BHV organisatie

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en daarmee voor het inrichten van de BHV organisatie. Je kunt de BHV organisatie op verschillende manieren inrichten. Het uitgangspunt van de BHV organisatie zijn de aanwezige risico’s en omstandigheden van een bedrijf. Bedrijven moeten schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke veiligheidsmaatregelen worden genomen. Dit staat in het BHV plan.

Een BHV plan kan bijvoorbeeld bestaan uit een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de BHV'ers, een overzicht van de BHV materialen, inzetprocedures voor noodsituaties en verslagen van oefeningen. Bedrijven met bijzondere risico's kunnen een BHV plan laten opstellen door professionele adviseurs.

De uitkomsten van de RI&E zijn leidend voor de keuze van aanwezige BHV materialen. Met een goede BHV cursus en BHV materialen zorgt een werkgever ervoor dat BHV’ers te allen tijde hun taken en verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren.

Functies in de BHV organisatie

Naast BHV’ers kan een werkgever ook een hoofd BHV, preventiemedewerker of ploegleider aanstellen. Is je BHV organisatie groot, complex of onoverzichtelijk? Dan raden we aan een hoofd BHV aan te stellen. De hoofd BHV houdt zich op beleidsniveau bezig met de BHV organisatie en is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering hiervan. Bedrijven zijn wettelijk verplicht een preventiemedewerker te hebben. Tot 25 werknemers mag een werkgever deze rol vervullen. Heeft jouw bedrijf meer dan 25 werknemers? Dan wordt er een deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming aangesteld. Heb je veel BHV’ers in je bedrijf? Dan is het raadzaam om één of meerdere ploegleiders aan te stellen.

Cursusaanbod

Meest gestelde vragen

BHV is de afkorting van bedrijfshulpverlening of bedrijfshulpverlener.

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

BHV is verplicht voor alle bedrijven met één of meer werknemers.

Het specifiek aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Je bepaalt op basis van de risico’s in je bedrijf hoeveel BHV’ers nodig zijn in om in een noodsituatie werknemers in veiligheid te brengen. Zorg ervoor dat er altijd ten minste één BHV’er aanwezig is.

Een bedrijf is verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (Artikel 3, ARBO wet).

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en daarmee voor het inrichten van de BHV organisatie.

Je kunt de BHV organisatie op verschillende manieren inrichten. Het uitgangspunt van de BHV organisatie zijn de aanwezige risico’s en omstandigheden van een bedrijf.

Een schriftelijk document waarin is vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke veiligheidsmaatregelen worden genomen.

De uitkomsten van de RI&E zijn leidend voor de keuze van aanwezige BHV materialen.

Naast BHV’ers kan een werkgever ook een hoofd BHV’er, preventiemedewerker of ploegleider aanstellen.

Het is raadzaam een hoofd BHV aan te stellen als je BHV organisatie groot, complex of onoverzichtelijk is.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een preventiemedewerker te hebben. Tot 25 werknemers mag een werkgever deze rol vervullen. Heeft jouw bedrijf meer dan 25 werknemers? Dan wordt er een deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming aangesteld.

Heb je veel BHV’ers in je bedrijf? Dan is het raadzaam om één of meerdere ploegleiders aan te stellen.

Let op!

LET OP! De cursussen gaan door. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien.