Skip to main content

Bedrijfshulpverlening

BHV

Wat is BHV?

BHV is de afkorting van bedrijfshulpverlening of bedrijfshulpverlener. BHV’ers zijn bijna altijd als eerste hulpverlener aanwezig wanneer er een noodsituatie is. De taken van een BHV’er zijn wettelijk vastgelegd.

Hoeveel BHV’ers er in jouw bedrijf nodig zijn, is onder andere afhankelijk van de risico’s in jouw bedrijf. In de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) zijn deze risico’s beschreven. Je bepaalt op basis van de risico’s hoeveel BHV’ers nodig zijn in jouw bedrijf om in een noodsituatie werknemers in veiligheid te brengen, maar zorg ervoor dat er altijd ten minste één BHV’er aanwezig is.

Wil je een cursus BHV volgen? 

Wat moet je kunnen voor BHV?

Als BHV’er zorg je ervoor dat de gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk worden beperkt. De taken van een BHV’er zijn wettelijk vastgelegd in de Arbowet, artikel 15.

BHV cursus

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

BHV cursus

Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.

BHV cursus

Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

 

Waar eerder specifieke taken en aantallen BHV’ers werden vastgesteld is het nu belangrijk dat de BHV adequaat is. Dit betekent dat het aantal BHV’ers past bij het karakter, de omvang en de veiligheidsrisico’s van je bedrijf.

Taken van BHV’ers zijn het ontruimen, het blussen van brand en het verlenen van eerste hulp. De andere taken worden vooral bepaald door de specifieke veiligheidsrisico’s van je bedrijf. Wil je meer weten over de BHV? Lees snel verder!

Is BHV verplicht?

Het oefenen van de BHV taken die bij calamiteiten in jouw bedrijf voorkomen is belangrijk. In een cursus BHV leer je als BHV’er hoe je een ontruiming moet begeleiden, hoe je een brand moet bestrijden en hoe je eerste hulp verleend. Een BHV’er kan bijvoorbeeld een slachtoffer reanimeren en verband aanleggen.

Onze cursus BHV is gericht op de praktische BHV taken. Met een cursus BHV en BHV materialen zorg je ervoor dat BHV’ers hun taken en verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren. Goed opgeleide BHV’ers dragen bij aan een veilige werkomgeving en maken het verschil tijdens een calamiteit!

Een cursus BHV hoeft niet te voldoen aan wettelijk gestelde eisen. Wel kun je als werkgever met een BHV certificaat aantonen dat je voldoet aan de wettelijke verplichting om BHV te realiseren.

Een cursus BHV heeft vaak een standaard cursusinhoud. Wij vinden het belangrijk om mee te denken met de BHV’ers in jouw bedrijf. Onze instructeurs hebben een brede ervaring en kunnen aansluiten bij de verschillende veiligheidsproblemen uit jouw bedrijf.

BHV certificaat en geldigheid

Nadat je de cursus BHV hebt behaald ontvang je een BHV certificaat. Deze is één jaar geldig. Daarna verleng je het BHV certificaat eenvoudig door een cursus BHV herhaling te volgen.

Hopelijk hoef je geen BHV toe te passen. Het herhalen van BHV is daarom extra belangrijk. Zodat je blijft oefenen met BHV taken en je weet wat je moet doen tijdens een calamiteit. Daarom heeft je BHV certificaat een geldigheid van één jaar. Om je BHV certificaat opnieuw te verlengen volg je de cursus BHV herhaling.

Wat valt er onder BHV?

De belangrijkste taken van BHV zijn het ontruimen, het blussen van brand en het verlenen van eerste hulp. De andere taken worden vooral bepaald door de specifieke veiligheidsrisico’s van je bedrijf.

Om de BHV in jouw bedrijf te organiseren zijn duidelijke afspraken noodzakelijk. Daarvoor worden vaak plannen gebruikt. De meest voorkomende plannen zijn:  het bedrijfsnoodplan, het BHV plan en het ontruimingsplan.

Bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan is het meest uitgebreide plan. Daarin staat beschreven hoe je bedrijf omgaat met een calamiteit en de eventuele gevolgen hiervan.

BHV plan

Het BHV plan is vaak een onderdeel uit het bedrijfsnoodplan. Het is een beschrijving van de BHV organisatie met de taken en verantwoordelijkheden van de BHV’ers. Wat moet een BHV’er doen om de gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk te beperken?

Wil je meer informatie over het BHV plan?

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is specifiek gericht op het uitvoeren van een ontruiming. Hoe begeleid je als BHV’er alle aanwezige personen van een gevaarlijke omgeving naar een veilige omgeving?

Wil je meer informatie over het ontruimingsplan?

BHV organisatie

Vaak wordt bij de invulling van de BHV organisatie eerst gekeken naar de BHV’ers. Hoeveel BHV’ers zijn er nodig en wat moeten deze BHV’ers kunnen? Een BHV organisatie moet altijd hulp kunnen verlenen. Stel jezelf verschillende calamiteiten voor. Ongelukken, brand of een ontruiming kunnen in ieder bedrijf voorkomen. Hoeveel BHV’ers zijn er dan nodig om de BHV taken uit te voeren? De calamiteit met de meeste BHV’ers is leidend.

Professionele hulpdiensten

BHV’ers zorgen voor de ondersteuning van de professionele hulpdiensten zoals de ambulance, brandweer en politie. Belangrijke gegevens worden overgedragen. De BHV’ers blijven beschikbaar om de professionele hulpdiensten te helpen. Want communicatie of ondersteuning bij het verlenen van hulp kan hard nodig zijn.

Over Kompas Veiligheidsgroep

BHV is voor ons meer dan een wettelijke verplichting. Het is wat ons betreft een kwestie van goed werkgeverschap en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met ruim 30 open cursuslocaties is er overal in Nederland wel een cursus van ons te volgen. Volg je de cursus liever op jouw bedrijf? Dat kan met een cursus op een incompany cursuslocatie. We bieden onze cursussen op verschillende manieren aan. Van praktijk tot digitaal.

Het oefenen van de BHV taken die bij calamiteiten in jouw bedrijf voorkomen is belangrijk. In onze cursus BHV leer je als BHV’er hoe je een ontruiming moet begeleiden, hoe je een brand moet bestrijden en hoe je eerste hulp verleend.

Onze cursus BHV is gericht op de praktische BHV taken. Met een cursus BHV en BHV materialen zorg je ervoor dat BHV’ers hun taken en verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren. Goed opgeleide BHV’ers dragen bij aan een veilige werkomgeving en maken het verschil tijdens een calamiteit!

Iedere branche heeft andere veiligheidsproblemen. Daarom hebben we verschillende branchegerichte oplossingen met praktijkvoorbeelden. Benieuwd naar ons cursusaanbod?