Skip to main content

Modules

Een module is een toevoeging op een cursus. Je stelt een programma samen wat past bij jou branche of bedrijf. 

We delen een cursusdag op in vier blokken. Zo kun je bijvoorbeeld twee modules toevoegen aan een cursus van een halve dag. Hiermee vol je een hele dag. Je kunt natuurlijk ook meerdere cursusdagen samenstellen.

Communicatiemiddelen

Goed lopende communicatielijnen zijn altijd belangrijk, maar tijdens een calamiteit zeker. Het komt regelmatig voor dat de BHV organisatie niet optimaal verloopt door een miscommunicatie tussen betrokkenen. In deze module leer je meer over verschillende communicatievormen en oefen je met beschikbare communicatiemiddelen binnen je organisatie.

Valbeveiliging

Als jouw collega’s op hoogte werken is valbeveiliging noodzakelijk. Weet jij hoe je hulp verleent aan een slachtoffer in een veiligheidsharnas? Je leert in deze module hoe je een situatie beoordeelt en snel hulp verleend.

Sportblessures

Komen sportblessures vaak voor in jouw branche? In deze module leer je verschillende soorten sportblessures te herkennen en hoe je passende hulp verleend aan een slachtoffer met een sportblessure. 

Verbandleer en kleine ongevallen

Ongelukjes komen vaak voor. Weet jij wat je moet doen bij een snijwond? Of hoe je het beste een verband aanlegt? Of wil je graag leren hoe je wonden kunt verzorgen of verbinden? In deze module oefen je uitgebreid met verschillende soorten materialen uit een EHBO koffer, zoals: wonddrukverband, stompverband of dekverband. Uitgebreid oefenen?

Receptietraining

Als jouw collega’s op hoogte werken is valbeveiliging noodzakelijk. Weet jij hoe je hulp verleent aan een slachtoffer in een veiligheidsharnas? Je leert in deze module hoe je een situatie beoordeelt en snel hulp verleend.

Ergonomie en werkplekscan

Ben je preventiemedewerker? Dan weet je hoe belangrijk de juiste werkhouding is. In deze module krijg je meer informatie over ergonomie en de juiste werkhouding zodat je de ergonomie binnen jouw bedrijf kunt verbeteren.

Ziektebeelden

Als hulpverlener kun te maken krijgen met verschillende ziektebeelden. Weet jij de kenmerken van veelvoorkomende ziektebeelden zoals: een hartinfarct, beroerte, epileptische aanval, diabetes of shock? In deze module krijg je meer informatie, zodat je de juiste hulp kunt verlenen.

Omgaan met minder zelfredzame personen

Kom je als hulpverlener vaker personen tegen die minder zelfredzaam zijn? Je wilt snel en adequaat hulp kunnen verlenen. In deze module oefen je met het verplaatsen van minder zelfredzame personen. Daarvoor worden de hulpmiddelen uit jouw bedrijf gebruikt, bijvoorbeeld: een evac chair of sleepmatras

Stop de bloeding

Een aanslag, schietpartij of andere terreurdaad kan leiden tot ernstige verwondingen. Weet jij hoe je moet handelen bij acuut bloedverlies? In deze module leer je adequaat te handelen in deze levensbedreigende situatie.

Geïsoleerde arbeid

Werk je individueel? Dan zijn er geen andere personen aanwezig om hulp te verlenen bij een ongeluk. Daarom is het belangrijk om zelf te weten wat je moet doen. Als je in de groensector werkzaam bent is dit een verplichting vanuit de ARBO wet.

Anafylactische shock

Kom je als hulpverlener vaker personen tegen met een allergie? Weet jij de kenmerken van een allergie? In deze module krijg je meer informatie over verschillende allergieën en de symptomen. Je leert hoe je eerste hulp verleent aan een slachtoffer met een anafylactische shock.

Lyme

Kom je als hulpverlener vaker personen tegen met een tekenbeet? Dan is het belangrijk dat je een tekenbeet herkent en weet hoe je een teek verwijderd. Want een tekenbeet kan de ziekte van lyme veroorzaken.

LOTUS

Vind je het belangrijk om extra te oefenen tijdens de cursus? Een LOTUS is een acteur en beeldt zo realistisch mogelijk een ziektebeeld of letsel van een slachtoffer uit. Daardoor wordt een ongeluk levensecht!

Praktijk oefenmoment

Ga je een online cursus volgen? Dan leer je snel en efficiënt. Mogelijk mis je de praktijkoefeningen. Deze module is een toevoeging op een online cursus, waarbij je onder begeleiding van een instructeur praktijkoefeningen uitvoert op jouw locatie, zoals: de blus- en reanimatieoefening.

Let op!

LET OP! De cursussen gaan door. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien.