Skip to main content

Verschillende leervormen

Blended learning

Leren wordt steeds meer een mix tussen de onmisbare praktijk begeleid door instructeurs en digitale leervormen. Dit noemen we blended learning. Al onze leervormen ontwikkelen we zelf. De inhoud van onze cursussen is gericht op actuele veiligheidsonderwerpen, zodat je leert wat op dit moment relevant is.  

De laatste jaren is leren blijvend veranderd. De digitalisering cursusinhoud versnelden en daar hebben we onze leerstrategie op aangepast. Digitaal leren heeft veel voordelen, bijvoorbeeld de personalisatie van een cursus en de mogelijkheid om snel en efficiënt te leren. Toch blijft ook de behoefte om een praktijk cursus te volgen merkbaar bij onze cursisten. 

Met e-learning zorgen we ervoor dat iedere cursist hetzelfde kennisniveau heeft. We geloven ook dat je veel leert door handelingen zelf uit te voeren en naar elkaar te kijken. Dit jaar leggen we daarom de focus van onze BHV nog meer op de praktijk, waaronder het uitvoeren van de blus- en reanimatieoefening. Je krijgt direct feedback van een instructeur.

Media

Media is een belangrijk element in de inhoud van onze cursussen. Met onze vernieuwde instructievideo's presenteren we verschillende praktische handelingen op een visuele manier. We verduidelijken de instructievideo's met een voice-over en ondertiteling. Zo kun je iedere stap van een handeling observeren, waardoor de inhoud van de cursus eenvoudig te onthouden is.

Daarnaast ontwikkelen we interactieve video's. Dit zijn dynamische video's waarin je reageert op de beelden. Iedere gemaakte keuze bepaalt hoe de video verder gaat. We wisselen beeld en meerkeuzevragen met elkaar af. Deze interacties creëren een leerzame ervaring. We sluiten aan bij jou belevingswereld en vergroten daarmee het leerresultaat. 

Naast veranderingen van de cursusinhoud, zien we een verandering in de manier waarop cursisten leren. De focus ligt niet langer op een korte en eenmalige cursus, maar op continu leren. Met de MemoTrainer nodigen we je uit om kennis te activeren door een selectieve herhaling van kennisvragen. Wanneer je bepaalde kennisvragen minder goed beantwoordt, worden deze vaker geoefend. Op deze manier ontstaat per cursist een persoonlijk herhalingsschema.

We maken leren relevant, nu en in de toekomst. Samen zorgen we voor een veilige werk- en leefomgeving in Nederland.

Let op!

LET OP! De cursussen gaan door. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien.