Skip to main content

Bouw

Hulpverlening in de bouw

Heb je een bouw- of onderhoudsbedrijf? Of ben je aannemer, stukadoor, schilder, timmerman? Dan weet je dat werken in de bouw risicovol is. Hoe organiseer je de BHV? Werkzaamheden vinden vaak plaats op een locatie van de opdrachtgever. Daarom is BHV in de bouwsector altijd maatwerk en afhankelijk van onderlinge afspraken met de opdrachtgever.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw werknemers. De basis voor organisatie van BHV in de bouw is de RI&E. Met een project RI&E maak je project specifieke veiligheidsrisico’s en denkbare calamiteiten inzichtelijk. Je legt deze vast in een BHV plan. Daarna is het van belang de procedures kenbaar te maken en instructies te geven aan je werknemers. Zo is iedere werknemer op de bouw verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals: veiligheidshelmen, -brillen en schoenen, handschoenen, valbeveiliging en adem,- gehoor-, knie- en schouderbescherming te dragen en op een goede manier te gebruiken.

BHV

Je staat op de bouwplaats en hoort iemand schreeuwen. Je collega is gevallen van een steiger. Weet jij wat je moet doen? Goed opgeleide BHV’ers dragen bij aan een veilige werkomgeving en maken tijdens een calamiteit het verschil! We bieden onze BHV cursus op verschillende manieren aan, zodat je een passende cursus volgt.

VCA

VCA is geïntroduceerd om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel de werkgever als de werknemer zich bewust zijn van de gevaren om zich heen. VCA is een uitgebreid programma dat jouw bedrijf helpt te werken zonder gevaar voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM), met als doel het aantal ongevallen te verminderen.

Omgaan met verbale agressie

Agressie is helaas steeds meer aanwezig. Dit is ook merkbaar in de bouw. Vaak staan bouwvakkers hun mannetje wel, maar je wilt voorkomen dat een situatie escaleert. Verbale agressie is een heftige emotie. Soms is het lastig om dit gedrag op een professionele manier onder controle te houden. In de omgaan met verbale agressie cursus krijg je handvatten om met zelfvertrouwen intimiderende situaties te hanteren of voorkomen.

Het is mogelijk om een trainingsacteur in te zetten. Daardoor worden praktijksituaties levensecht. Je krijgt de gelegenheid om met agressief gedrag te oefenen. De trainingsacteur zorgt voor een veilige leeromgeving.

Modulair

Kies je voor een BHV herhaling? Dan kun je combineren met modules. We hebben voor jouw sector de volgende modules geselecteerd: