Skip to main content

Industrie

Hulpverlening in de industrie

Veiligheid is belangrijk in de industrie, omdat de continuïteit van bedrijfsprocessen zoveel mogelijk gewaarborgd moet worden. De grote diversiteit aan bedrijfsprocessen zorgt voor uiteenlopende veiligheidsrisco’s.

Ken je de eigenschappen van gevaarlijke stoffen? Werk je met bewegende delen of op grote hoogte? Of werk je met hoge elektrische spanning? Dan is het belangrijk dat je BHV’ers zijn opgeleid om specifieke hulp te verlenen.

VCA

VCA is geïntroduceerd om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel de werkgever als de werknemer zich bewust zijn van de gevaren om zich heen. VCA is een uitgebreid programma dat jouw bedrijf helpt te werken zonder gevaar voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM), met als doel het aantal ongevallen te verminderen.

Beheerder brandmeldinstallatie

Heeft jouw bedrijf een brandmeldinstallatie die aangesloten is op de meldkamer van de brandweer? Dan moeten je werknemers bevoegd zijn om deze te bedienen. Deze cursus is gericht op algemene informatie over het beheer van een brandmeldinstallatie.

Brandbestrijding en kleine blusmiddelen

De industriesector heeft een verhoogt risico op specifieke branden. Daarom is het belangrijk om te oefenen met verschillende kleine blusmiddelen. In deze brandbestrijding en kleine blusmiddelen cursus leer je het juiste blusmiddel te selecteren. Je blust verschillende branden en draagt daarbij zorg voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Modulair

Kies je voor een BHV herhaling? Dan kun je combineren met modules. We hebben voor jouw sector de volgende modules geselecteerd.

Let op!

LET OP! De cursussen gaan door. We houden ons aan de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor toegang tot al onze open cursuslocaties is de geldende regelgeving (coronabewijs) van toepassing. Als cursist ben je verplicht een geldig bewijs in de CoronaCheck app te laten zien.