Skip to main content

Industrie

Hulpverlening in de industrie

Veiligheid is belangrijk in de industrie, omdat de continuïteit van bedrijfsprocessen zoveel mogelijk gewaarborgd moet worden. De grote diversiteit aan bedrijfsprocessen zorgt voor uiteenlopende veiligheidsrisco’s.

Ken je de eigenschappen van gevaarlijke stoffen? Werk je met bewegende delen of op grote hoogte? Of werk je met hoge elektrische spanning? Dan is het belangrijk dat je BHV’ers zijn opgeleid om specifieke hulp te verlenen.

BHV

Je bent op de werkplaats. Plotseling hoor je geschreeuw. Je ziet dat je collega bekneld zit tussen de bewegende delen van een machine. Zodra je de noodstop indrukt, zie je dat het slachtoffer een botbreuk heeft. Weet jij wat je moet doen? Goed opgeleide BHV’ers dragen bij aan een veilige werkomgeving en maken tijdens een calamiteit het verschil! We bieden onze BHV cursus op verschillende manieren aan, zodat je een passende cursus volgt.

VCA

VCA is geïntroduceerd om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel de werkgever als de werknemer zich bewust zijn van de gevaren om zich heen. VCA is een uitgebreid programma dat jouw bedrijf helpt te werken zonder gevaar voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM), met als doel het aantal ongevallen te verminderen.

Beheerder brandmeldinstallatie

Heeft jouw bedrijf een brandmeldinstallatie die aangesloten is op de meldkamer van de brandweer? Dan moeten je werknemers bevoegd zijn om deze te bedienen. Deze cursus is gericht op algemene informatie over het beheer van een brandmeldinstallatie.

Brandbestrijding en kleine blusmiddelen

De industriesector heeft een verhoogd risico op specifieke branden. Daarom is het belangrijk om te oefenen met verschillende kleine blusmiddelen. In deze brandbestrijding en kleine blusmiddelen cursus leer je het juiste blusmiddel te selecteren. Je blust verschillende branden en draagt daarbij zorg voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Modulair

Kies je voor een BHV herhaling? Dan kun je combineren met modules. We hebben voor jouw sector de volgende modules geselecteerd: